Odluka o imenovanju općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Varaždinu

NN 110/2020 (9.10.2020.), Odluka o imenovanju općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Varaždinu

DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE

2174

ODLUKA

Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 41. stavka 1. u vezi s člankom 70. stavkom 2. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine« broj 67/2018, 126/19) na 28. sjednici održanoj 21. i 22. rujna 2020.,

odlučilo je

I. ANITA KOŽUL ERGARAC, zamjenica općinskog državnog odvjetnika u Općinskom državnom odvjetništvu u Varaždinu, imenuje se za općinsku državnu odvjetnicu u Općinskom državnom odvjetništvu u Varaždinu na vrijeme od četiri godine.

II. Imenovana općinska državna odvjetnica dužna je stupiti na dužnost najkasnije u roku od šest mjeseci od dana imenovanja.

Broj: DOVO-21/20
Zagreb, 22. rujna 2020.

Predsjednik
Državnoodvjetničkog vijeća
Darko Klier, v. r.