Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 110/2020 (9.10.2020.), Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2184

Na osnovi članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) i članka 102. stavka 1. podstavka 4. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20. i 84/20.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 7. sjednici održanoj 28. rujna 2020. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA UTVRĐENIH ODLUKOM O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 42/18., 47/18. – ispravak, 63/18., 98/18., 106/18., 15/19., 26/19., 51/19., 69/19., 97/19., 108/19., 122/19., 127/19., 39/20., 46/20. i 65/20.) u tablici 1. iz članka 1. stavka 2. dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijeka
L01CD01 096paklitaksel (nab)Pazenirpraš. za disp. za inf., boč. stakl. 1x100 mg (5 mg/ml)
L01XC02 083rituksimabRuxiencekonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x100 mg/10 ml
L01XC02 084rituksimabRuxiencekonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 mg/50 ml
L01XC03 084trastuzumabZercepacboč. 1x150 mg
L01XC07 071bevacizumabMvasi (samo za Ca jajnika i Ca vrata maternice)konc. otop. za inf., boč. 1x100 mg/4 ml (25 mg/ml)
L01XC07 072bevacizumabMvasi (samo za Ca jajnika i Ca vrata maternice)konc. otop. za inf., boč. 1x400 mg/16 ml (25 mg/ml)
L01XC24 073daratumumabDarzalexotop. za supkut. inj., boč. 1x1800 mg/15 ml
L01XC28 061durvalumabImfinzikonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x120 mg/2,4 ml (50 mg/ml)
L01XC28 062durvalumabImfinzikonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 mg/10 ml (50 mg/ml)
L01XE35 961osimertinibTagrissotbl. film obl. 28x40 mg
L01XE35 962osimertinibTagrissotbl. film obl. 28x80 mg
L02BB05 161apalutamidErleadatbl. film obl. 112x60 mg
L04AA42 161siponimodMayzenttbl. film obl. 12x0,25 mg
L04AA42 162siponimodMayzenttbl. film obl. 120x0,25 mg
L04AA42 163siponimodMayzenttbl. film obl. 28x2 mg

«.

U tablici 2. dodaju se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijeka
B02BD02 011rekombinantni čimbenik VIII (damoktokog alfa pegol)Jivi 500 IUpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.
B02BD02 012rekombinantni čimbenik VIII (damoktokog alfa pegol)Jivi 1000 IUpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.
B02BD02 013rekombinantni čimbenik VIII (damoktokog alfa pegol)Jivi 2000 IUpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j.
B02BD02 014rekombinantni čimbenik VIII (damoktokog alfa pegol)Jivi 3000 IUpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3000 i.j.
B02BD02 023rekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa pegol)Esperoctpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.
B02BD02 024rekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa pegol)Esperoctpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.
B02BD02 025rekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa pegol)Esperoctpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3000 i.j.
B02BD06 077koagulacijski faktor VIII, ljudski, von Willebrandov faktor, ljudskiHaemate P 1200 IU VWF/500 IU FVIIIpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x1.200 IU vWF/500 IU FVIII
B02BX06 971emicizumabHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x1 ml (30 mg/ml)
B02BX06 972emicizumabHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x0,4 ml (150 mg/ml)
B02BX06 973emicizumabHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x0,7 ml (150 mg/ml)
B02BX06 974emicizumabHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x1 ml (150 mg/ml)


«.

Članak 2.

U članku 2. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Lijekovi za kućno liječenje hemofilije iz članka 1. stavka 3. ove Odluke propisuju se, uz odobrenje Zavoda, na recept Zavoda u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koje osigurane osobe Zavoda preuzimaju u izabranoj ljekarni.«.

Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Lijekove iz stavka 3. ovog članka u izabranu ljekarnu dostavlja veledrogerija ovlaštena od strane nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet, a s kojim Zavod ima sklopljen ugovor o financiranju liječenja.«.

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. studenoga 2020. godine.

Klasa: 025-04/20-01/219
Urbroj: 338-01-01-20-01
Zagreb, 28. rujna 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.