Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. studenoga do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Josipa Kozarca 19, Daruvar

NN 110/2020 (9.10.2020.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. studenoga do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Josipa Kozarca 19, Daruvar

Hrvatska energetska regulatorna agencija

2185

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) i članka 7. stavka 2. Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (»Narodne novine«, broj 34/18 i 14/20), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 6. listopada 2020. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD
1. STUDENOGA DO 31. PROSINCA 2020. TE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2021. ZA ENERGETSKI SUBJEKT DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA D.O.O., JOSIPA KOZARCA 19, DARUVAR

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za energetski subjekt DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o., Josipa Kozarca 19, Daruvar, za razdoblje od 1. studenoga do 31. prosinca 2020. godine te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine, i to iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina u skladu s Prilogom 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. (»Narodne novine«, broj 16/20) u dijelu Priloga I. koji se odnosi na energetski subjekt Darkom d.o.o., Josipa Kozarca 19, Daruvar.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. studenoga 2020. godine.

Klasa: 310-35/20-01/25

Urbroj: 371-20-2

Zagreb, 6. listopada 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA ISPORUČENU KOLIČINU PLINA

Energetski subjekt:

DARKOM DISTRIBUCIJA PLINA d.o.o.

Josipa Kozarca 19, 43500 Daruvar

 

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK
DISTRIBUCIJE PLINA
TROŠAK
OPSKRBE
PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. studenoga do 31. prosinca 2020.Ts1TM10,19240,02680,01300,2322kn/kWh
TM20,02330,2287kn/kWh
TM30,02100,2264kn/kWh
TM40,01980,2252kn/kWh
TM50,01860,2240kn/kWh
TM60,01750,2229kn/kWh
TM70,01630,2217kn/kWh
TM80,01510,2205kn/kWh
TM90,01280,2182kn/kWh
TM100,01050,2159kn/kWh
TM110,00820,2136kn/kWh
TM120,00580,2112kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021.TM10,19240,02470,01300,2301kn/kWh
TM20,02150,2269kn/kWh
TM30,01940,2248kn/kWh
TM40,01830,2237kn/kWh
TM50,01720,2226kn/kWh
TM60,01610,2215kn/kWh
TM70,01510,2205kn/kWh
TM80,01400,2194kn/kWh
TM90,01180,2172kn/kWh
TM100,00970,2151kn/kWh
TM110,00750,2129kn/kWh
TM120,00540,2108kn/kWh