Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 880 - 915/925 - 960 MHz i 1710 - 1785/1805 - 1880 MHz

NN 110/2020 (9.10.2020.), Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 880 - 915/925 - 960 MHz i 1710 - 1785/1805 - 1880 MHz

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

2189

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 9. i članka 82. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PLAN DODJELE

ZA FREKVENCIJSKE POJASEVE 880 – 915/925 – 960 MHZ I 1710 – 1785/1805 – 1880 MHZ

Članak 1.

Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 880 – 915/925 – 960 MHz i 1710 – 1785/1805 – 1880 MHz propisan je u Tablici 1.

Tablica 1.

Frekvencijski pojas (MHz)Područje uporabePrimjenaRasterŠirina kanalaNapomena
880 – 915/925 – 960Republika HrvatskaGSM200 kHz200 kHz3
UMTS200 kHzNominalno 5 MHz1, 3
LTE100 kHz1,4; 3; 5; 10; 15; 20 MHz2, 3, 4
5G NR100 kHz5; 10; 15; 20 MHz3, 5
1710 – 1785/1805 – 1880Republika HrvatskaGSM200 kHz200 kHz3
UMTS200 kHzNominalno 5 MHz3
LTE100 kHz1,4; 3; 5; 10; 15; 20 MHz3, 4
5G NR100 kHz5; 10; 15; 20, 25, 30, 40 MHz3

1 – nije dopuštena uporaba nosioca frekvencije 882,4 MHz kod uzlazne veze i 927,4 MHz kod silazne veze;

2 – minimalni razmak između ruba GSM-R kanala i ruba LTE kanala iznosi 200 kHz, gdje LTE obuhvaća LTE-MTC/eMTC, te samostalnu, unutarpojasnu i implementaciju u zaštitnom pojasu NB-IoT-a;

3 – razmak između rubova GSM, UMTS, LTE i 5G NR između dva operatora nije obavezan u nekoordiniranom načinu rada, gdje LTE obuhvaća LTE-MTC/eMTC, te samostalnu, unutarpojasnu i implementaciju u zaštitnom pojasu NB-IoT-a, a GSM obuhvaća EC-GSM-IoT;

4 – uporaba NB-IoT tehnologije u zaštitnom pojasu je moguća uz razmak od 200 kHz između ruba NB-IoT resursnog bloka i LTE kanala u slučajevima gdje je LTE širina kanala 10 ili više MHz;

5 – minimalni razmak između ruba GSM-R kanala i ruba 5G NR kanala iznosi 200 kHz.

Članak 2.

Ovaj Plan dodjele stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Članak 3.

Stupanjem na snagu Plana dodjele prestaje vrijediti Plan dodjele za frekvencijske pojaseve 880-915/925-960 MHz i 1710-1785/1805-1880 MHz (»Narodne novine« br. 62/19 i 68/19).

Klasa: 011-02/20-02/07

Urbroj: 376-06-1-20-01

Zagreb, 8. listopada 2020.

Predsjednik Vijeća
Tonko Obuljen, v. r.