Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba

NN 113/2020 (16.10.2020.), Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Zagreba

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

2237

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20), članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20) te članka 9.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 16. listopada 2020. godine, donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE GRADA ZAGREBA

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Grada Zagreba uvode se nužne epidemiološke mjere za područje Grada Zagreba, u trajanju od 14 dana.

II.

Nužne epidemiološke mjere iz točke I. ove Odluke su:

– obavezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski u svim zatvorenim prostorima u kojima se obavljaju javne ili gospodarske djelatnosti te odvijaju manifestacije, kulturni ili drugi programi, vjerska ili druga društvena okupljanja, ako nije moguće održavanje fizičke distance od najmanje 2 metra

– obavezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na otvorenim prostorima gdje nije moguće održavanje fizičke distance od najmanje 2 metra

– na svim društvenim i javnim okupljanjima (manifestacije, priredbe, mise, obredi, sportska natjecanja i druga društvena i javna okupljanja) obavezno je pridržavanje epidemioloških mjera te uputa i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

– preporuka povećanja broja vozila (tramvaja i autobusa) u javnom gradskom prijevozu u opsegu koji je moguć, s obzirom na kapacitete ZET-a

– preporuka pojačanog nadzora neformalnih okupljanja u gradu Zagrebu

– organizatori društvenih okupljanja i vlasnici ugostiteljskih objekata obvezni su kontrolirati provođenje epidemioloških mjera na društvenim okupljanjima, odnosno u ugostiteljskim objektima

– zabrana posjeta korisnicima usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi (domovi za starije i nemoćne osobe i sl.)

– zabrana izlazaka korisnika izvan prostora pružatelja usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi (uključujući i povremene svakodnevne, jednodnevne odlaske u obitelj, na izlete i sl.), izuzev ako je izlazak uvjetovan medicinskim razlozima

– omogućavanje korisnicima usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi odlazak u obitelj na vrijeme duže od 5 dana, uz obvezu dostave negativnog nalaza na SARS-CoV-2 te provođenje dodatnih mjera opreza prilikom povratka kod pružatelja usluge (izbjegavanje kontakta s ostalim korisnicima u trajanju od 14 dana ili sl.)

– izlasci korisnika usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi u vanjski prostor pružatelja usluga (okućnica, terasa i sl.) dopušteni su uz obvezno nošenje maski za lice te pridržavanja fizičke distance od najmanje 1,5 metra

– provođenje dodatnih mjera opreza prilikom povratka korisnika usluga smještaja u sustavu socijalne skrbi s bolničkog liječenja (izbjegavanje kontakta s ostalim korisnicima u trajanju od 14 dana ili sl.)

– ograničavanje rada ugostiteljskih objekata koji posluju u prostoru pružatelja usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi isključivo za korisnike i zaposlenike pružatelja, ukoliko se ugostiteljska usluga pruža u prostoru koji nema poseban ulaz

– obveza za ostale zakupce prostora kod pružatelja usluge smještaja u sustavu socijalne skrbi da organiziraju svoj rad na način da se odredi vrijeme kada su usluge dostupne isključivo korisnicima, uz obveznu prethodnu dezinfekciju prostora i opreme.

Nužne epidemiološke mjere iz stavka 1. podstavaka 7., 8., 9. 10., 11., 12. i 13. ove točke ne odnose se na udomiteljske obitelji.

Nužna epidemiološka mjera iz stavka 1. podstavka 11. ove točke ne odnosi se na odlazak u dnevnu bolnicu, hemodijalizu i specijalističko-konzilijarne preglede.

III.

Zadužuje se Stožer civilne zaštite Grada Zagreba za pojačani nadzor propisanih epidemioloških mjera.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 17. listopada 2020. godine.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-187
Zagreb, 16. listopada 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.