Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – druge izmjene i dopune i Kolektivnoga ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – treće izmjene i dopune

NN 115/2020 (21.10.2020.), Odluka o proširenju primjene Kolektivnoga ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – druge izmjene i dopune i Kolektivnoga ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – treće izmjene i dopune

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

2249

Na temelju članka 203. stavka 1. Zakona o radu (»Narodne novine«, broj 93/2014, 127/2017 i 98/2019), ministar nadležan za rad donosi

ODLUKU

O PROŠIRENJU PRIMJENE KOLEKTIVNOGA UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO (OD 25. RUJNA 2015.) – DRUGE IZMJENE I DOPUNE I KOLEKTIVNOGA UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA GRADITELJSTVO (OD 25. RUJNA 2015.) – TREĆE IZMJENE I DOPUNE

I.

Primjena Kolektivnoga ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – druge izmjene i dopune, zaključenoga 7. srpnja 2020. i objavljenoga u »Narodnim novinama«, broj 93/2020 te Kolektivnoga ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – treće izmjene i dopune, zaključenoga 15. rujna 2020. i objavljenoga u »Narodnim novinama«, broj 104/2020, proširuje se na sve poslodavce i radnike u Republici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva, područje F Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine«, broj 58/2007 i 72/2007).

II.

Ova Odluka stupa na snagu 1. studenoga 2020. i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 110-03/20-01/20
Urbroj: 524-03-02-01/1-20-6
Zagreb, 14. listopada 2020.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.