Ispravak Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 115/2020 (21.10.2020.), Ispravak Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2260

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja je objavljena u »Narodnim novinama«, broj 110 od 9. listopada 2020. godine te se daje

ISPRAVAK ODLUKE

O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA UTVRĐENIH ODLUKOM O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U Odluci o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 110/20.) u članku 3., iza riječi: »1. studenoga 2020. godine«, omaškom su ispuštene riječi: »,osim članka 2. koji stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.«.

Ovim Ispravkom utvrđena greška se ispravlja.

Klasa: 025-04/20-01/247
Urbroj: 338-01-01-20-01
Zagreb, 14. listopada 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.