Odluka o izboru potpredsjednice Hrvatskoga sabora

NN 116/2020 (23.10.2020.), Odluka o izboru potpredsjednice Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

2262

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 32. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 16. listopada 2020. donio je

ODLUKU

O IZBORU POTPREDSJEDNICE HRVATSKOGA SABORA

I.

Za potpredsjednicu Hrvatskoga sabora bira se SABINA GLASOVAC.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/20-02/07

Zagreb, 16. listopada 2020.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.