Odluka o poduzimanju mjera u tijelima državne uprave za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova u tijelima državne uprave

NN 116/2020 (23.10.2020.), Odluka o poduzimanju mjera u tijelima državne uprave za sprječavanje širenja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova u tijelima državne uprave

Vlada Republike Hrvatske

2277

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. listopada 2020. donijela

ODLUKU

O PODUZIMANJU MJERA U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE ZA SPRJEČAVANJE ŠIRENJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM SARS-CoV-2 I OSIGURANJE UVJETA ZA REDOVITO OBAVLJANJE POSLOVA U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE

I.

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj i širenja bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, tijela državne uprave te uredi i druge stručne službe Vlade Republike Hrvatske dužni su poduzeti mjere za sprječavanje širenja epidemije i osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova iz svog djelokruga.

II.

Ministar pravosuđa i uprave, uz prethodnu suglasnost predsjednika Vlade Republike Hrvatske, donijet će obvezujuću uputu kojom će utvrditi mjere za sprječavanje širenja epidemije i osiguranje uvjeta za redovito obavljanje poslova u tijelima državne uprave te uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske te, ovisno o epidemiološkoj situaciji, utvrditi mogućnost rada od kuće državnih službenika.

III.

Ova Odluka primijenit će se na odgovarajući način i na javne službe, osim područja zdravstva, znanosti i obrazovanja i socijalne skrbi, koja se uređuju posebnim propisima.

IV.

Odluka se ne primjenjuje na policijske službenike i službenike Civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova te pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske koji obavljaju poslove sukladno zapovijedima glavnog ravnatelja policije, načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske i ravnatelja civilne zaštite.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/387

Urbroj: 50301-21/21-20-2

Zagreb, 22. listopada 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.