Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske

NN 116/2020 (23.10.2020.), Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i imenovanju pregovaračkoga odbora Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2278

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 13. stavka 1. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine«, br. 93/14 i 26/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. listopada 2020. donijela

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU DODATKA TEMELJNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOGA ODBORA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Pokreće se postupak pregovora o sklapanju dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, br. 128/17, 47/18, 123/19 i 66/20).

II.

U pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske za pregovore o sklapanju dodatka Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama iz točke I. ove Odluke imenuju se:

– Josip Aladrović, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, predsjednik

– dr. sc. Zdravko Marić, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar financija, član

– dr. sc. Tomislav Ćorić, ministar gospodarstva i održivog razvoja, član

– dr. sc. Vili Beroš, dr. med., ministar zdravstva, član

– dr. sc. Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja, član

– dr. sc. Ivan Malenica, ministar pravosuđa i uprave, član

– dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture i medija, članica.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-04/382

Urbroj: 50301-05/14-20-2

Zagreb, 22. listopada 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.