Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila

NN 117/2020 (26.10.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila

Ministarstvo unutarnjih poslova

2287

Na temelju članka 255. stavka 9. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08, 48/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11, 80/13, 158/13 – Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 66/19) ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove prometa i ministra nadležnog za europske poslove, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkim pregledima vozila (»Narodne novine«, br. 16/18 i 63/19) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ (SL L 127, 29. 4. 2014.) i Ispravak Direktive 2014/45/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o periodičnim tehničkim pregledima motornih vozila i njihovih priključnih vozila te stavljanju izvan snage Direktive 2009/40/EZ (SL L 127, 29. 4. 2014.).«.

Članak 2.

U članku 21. stavku 1., u tablici, točka 3.1.1. mijenja se i glasi:

3.1.1. Funkcionalnost i stanjeVizualni pregled i uključivanje svjetala.(a) svjetlo/izvor svjetlosti neispravan ili nedostaje (više svjetala/izvora svjetlosti; u slučaju svjetlećih dioda (LED) do 1/3 ne radi)X
(b) jedno svjetlo/jedan izvor svjetlosti; u slučaju svjetlećih dioda (LED) vidljivost smanjena u velikoj mjeriX
(c) sustav projekcije (reflektor i leća) neispravan je u manjoj mjeriX
(d) sustav za projekciju (reflektori i leće) ne postoji ili je oštećenX
(e) svjetlo loše učvršćenoX


Točka 14.1.3. mijenja se i glasi:

14.1.3. Graničnik opterećenja sigurnosnog pojasaVizualni pregled(a) graničnik opterećenja očito nedostaje ili nije prikladan za voziloX
(b) sustav pomoću elektroničkog sučelja vozila ukazuje na kvarX

Točka 14.1.5. mijenja se i glasi:

14.1.5. Zračni jastukVizualni pregled(a) zračni jastuk nedostaje ili nije prikladan za voziloX
(b) sustav pomoću elektroničkog sučelja vozila ukazuje na kvarX
(c) zračni jastuk očito nije ispravanX

Točka 14.1.6. mijenja se i glasi:

14.1.6. SRS sustavVizualni pregled pokazne svjetiljke kvara(a) pokazna svjetiljka kvara SRS-a prikazuje bilo kakvu grešku sustavaX
(b) sustav pomoću elektroničkog sučelja vozila ukazuje na kvarX

Članak 3.

U članku 30. stavak 2 . mijenja se i glasi:

»(2) Periodični tehnički pregled kočnica ovjerava se u kartonu preventivnih tehničkih pregleda. U trenutku obavljanja redovnog tehničkog pregleda vozilo mora imati važeći periodični tehnički pregled kočnica.«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/123
Urbroj: 511-01-152-20-9
Zagreb, 5. listopada 2020.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.