Rješenje o razrješenju članice Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

NN 119/2020 (30.10.2020.), Rješenje o razrješenju članice Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2316

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 22. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15, 118/18 i 31/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. listopada 2020. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANICE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

Razrješuje se mr. sc. MAJA GRBA-BUJEVIĆ, dr. med., dužnosti članice Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, na koji je imenovana kao predstavnica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

Klasa: 080-02/20-02/164

Urbroj: 50301-15/07-20-02

Zagreb, 22. listopada 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.