Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt E.ON plin d.o.o., Capraška ulica 6, Zagreb

NN 122/2020 (9.11.2020.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. za energetski subjekt E.ON plin d.o.o., Capraška ulica 6, Zagreb

Hrvatska energetska regulatorna agencija

2380

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 5. studenoga 2020. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. PROSINCA DO 31. PROSINCA 2020. TE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2021. ZA ENERGETSKI SUBJEKT E.ON PLIN d.o.o., CAPRAŠKA ULICA 6, ZAGREB

I.

Ovom Odlukom određuju se iznosi tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za energetski subjekt E.ON Plin d.o.o., Capraška ulica 6, Zagreb, za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2020. godine te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine, i to iznosi tarifnih stavki za isporučenu količinu plina sukladno Prilogu 1. koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. (»Narodne novine«, broj 16/20) u dijelu Priloga I. koji se odnosi na energetski subjekt MONTCOGIM PLINARA d.o.o., Trg Ante Starčevića 3A, Sveta Nedelja.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. prosinca 2020. godine.

Klasa: 310-35/20-01/26
Urbroj: 371-04-20-2
Zagreb, 5. studenoga 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.

PRILOG 1.

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA ISPORUČENU KOLIČINU PLINA

Energetski subjekt:E.ON PLIN d.o.o.
Capraška ulica 6, 10000 Zagreb

Vrsta tarifne stavkeOznaka tarifne stavkeTarifni modelREFERENTNA CIJENA PLINATROŠAK DISTRIBUCIJE PLINATROŠAK OPSKRBE PLINOM

KRAJNJA CIJENA OPSKRBE PLINOM

– bez PDV-a

Mjerna jedinica

Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca

2020.

Ts1TM10,19240,06230,01300,2677kn/kWh
TM20,04980,2552kn/kWh
TM30,04730,2527kn/kWh
TM40,04480,2502kn/kWh
TM50,04230,2477kn/kWh
TM60,03980,2452kn/kWh
TM70,03740,2428kn/kWh
TM80,03490,2403kn/kWh
TM90,03240,2378kn/kWh
TM100,02740,2328kn/kWh
TM110,02240,2278kn/kWh
TM120,01740,2228kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina – za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021.TM10,19240,06160,01300,2670kn/kWh
TM20,04930,2547kn/kWh
TM30,04680,2522kn/kWh
TM40,04440,2498kn/kWh
TM50,04190,2473kn/kWh
TM60,03940,2448kn/kWh
TM70,03700,2424kn/kWh
TM80,03450,2399kn/kWh
TM90,03200,2374kn/kWh
TM100,02710,2325kn/kWh
TM110,02220,2276kn/kWh
TM120,01730,2227kn/kWh