Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga kovanog novca Zlatna kuna

NN 125/2020 (13.11.2020.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga kovanog novca Zlatna kuna

Hrvatska narodna banka

2415

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 13. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 11. studenoga 2020. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA KOVANOG NOVCA ZLATNA KUNA

Članak 1.

Hrvatska narodna banka, u okviru nove serije prigodnoga kovanog novca Zlatna kuna, izdaje prigodni zlatni kovani novac s motivima optjecajnoga kovanog novca od 1 kune utvrđenima Odlukom o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe (»Narodne novine«, br. 37/1994.) te Odlukom o osnovnim obilježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca (»Narodne novine«, br. 47/1995.), s tim da će navedeni apoen nositi godinu »2020.« kao oznaku godine kovanja.

Članak 2.

(1) Prigodni zlatni kovani novac iz članka 1. ove Odluke (u nastavku teksta: prigodni zlatni kovani novac) izdaje se u apoenu od 1 kune, u količini ne većoj od 2.020 komada i u ukupnom nominalnom iznosu ne većem od 2.020,00 kuna.

(2) Prigodni zlatni kovani novac izrađuje se od zlata stupnja čistoće 999/1000, u tehnici kovanja kovničkog sjaja. Zlatni kovani novac imat će masu od 10,95 grama i promjer od 22,5 milimetara.

Članak 3.

Lice i naličje prigodnoga zlatnoga kovanog novca opisano je u točki 17. podtočkama 1) i 2) Odluke o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe (»Narodne novine«, br. 37/1994.) te točki 4. podtočki 1) Odluke o osnovnim obilježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca (»Narodne novine«, br. 47/1995.), osim godine kovanja, koja je na prigodnom zlatnom kovanom novcu »2020.«.

Članak 4.

Obod prigodnoga zlatnoga kovanog novca jest nazubljen.

Članak 5.

Autor idejnoga i likovnog rješenja za prigodni zlatni kovani novac jest akademski kipar Kuzma Kovačić.

Članak 6.

Prigodni zlatni kovani novac pušta se u prodaju 23. studenoga 2020.

Članak 7.

Prodaju prigodnoga zlatnoga kovanog novca obavlja Hrvatski novčarski zavod d.o.o. po prodajnoj cijeni koju, kao ovlašteni prodavatelj, samostalno određuje u skladu s člankom 2. stavkom 3. Odluke o određivanju i objavi prodajnih cijena prigodnoga zlatnoga i srebrnoga kovanog novca i numizmatičkih kompleta (»Narodne novine«, br. 114/2020.).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 419-2454-010/11-20/BV
Zagreb, 11. studenoga 2020.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Boris Vujčić, v. r.