Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »200. obljetnica osnivanja Arheološkog muzeja u Splitu, 1820. – 2020.«

NN 125/2020 (13.11.2020.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrnoga kovanog novca »200. obljetnica osnivanja Arheološkog muzeja u Splitu, 1820. – 2020.«

HRVATSKA NARODNA BANKA

2416

Na temelju članka 22. i članka 42. stavka 3. točke 13. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke na sjednici održanoj 11. studenoga 2020. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOGA SREBRNOGA KOVANOG NOVCA »200. OBLJETNICA OSNIVANJA ARHEOLOŠKOG MUZEJA U SPLITU, 1820. – 2020.«

Članak 1.

Hrvatska narodna banka izdaje prigodni srebrni kovani novac u povodu 200. obljetnice osnivanja Arheološkog muzeja u Splitu, najstarije muzejske institucije u Republici Hrvatskoj, važnoga povijesnoga, znanstvenoga i kulturnog događaja za Republiku Hrvatsku. Godina osnutka Arheološkog muzeja u Splitu, 1820., čini ga najstarijom muzejskom institucijom u Republici Hrvatskoj.

Članak 2.

(1) Prigodni srebrni kovani novac iz članka 1. ove Odluke (u nastavku teksta: prigodni srebrni kovani novac) izdaje se u apoenu od 200 kuna, u količini ne većoj od 2.000 komada i u ukupnom nominalnom iznosu ne većem od 400.000,00 kuna.

(2) Prigodni srebrni kovani novac izrađuje se od srebra stupnja čistoće 925/1000, u specijalnoj tehnici kovanja kojom se postiže kakvoća polirane ploče, s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima, prigodnih motiva. Srebrni kovani novac imat će masu od 33,63 grama i promjer od 40 milimetara.

Članak 3.

Na licu prigodnoga srebrnoga kovanog novca u središnjem je dijelu prikaz kompleksa Arheološkog muzeja u Splitu. Muzejski kompleks čini muzejska zgrada s prostranim trijemom, čija je vanjska strana zatvorena visokim masivnim zidom. Trijem kosoga krova okružuje veliki vrt zasađen uglavnom mediteranskom crnogoricom. Kružno, uz rub kovanog novca, ispisan je natpis »200. OBLJETNICA OSNIVANJA ARHEOLOŠKOG MUZEJA U SPLITU«. Ispod prikaza muzejskoga kompleksa nalazi se natpis »1820. – 2020.«.

Članak 4.

Na naličju prigodnoga srebrnoga kovanog novca u središnjem je dijelu prikaz sarkofaga Dobrog pastira, na kojem je osnovni motiv pastir sa spašenom ovcom na ramenima, prema Kristovoj paraboli o izgubljenoj ovci i pastiru koji ostavlja stado da bi je pronašao. Sarkofag je nađen sredinom 19. stoljeća na lokalitetu Manastirine u Solinu i potječe s početka četvrtog stoljeća, a danas je smješten u Arheološkom muzeju u Splitu. Polukružno, u gornjoj polovini kovanog novca, nalazi se natpis »REPUBLIKA HRVATSKA«, s grbom Republike Hrvatske prikazanim između te dvije riječi. Ispod prikaza sarkofaga nalazi se oznaka nominalne vrijednosti prigodnoga srebrnoga kovanog novca »200«, a ispod oznake nalazi se naziv novčane jedinice »KUNA«.

Članak 5.

Obod je prigodnoga srebrnoga kovanog novca gladak.

Članak 6.

Autor je idejnoga i likovnog rješenja za prigodni srebrni kovani novac akademski kipar Kuzma Kovačić.

Članak 7.

Prigodni srebrni kovani novac prodaje se po cijeni od 416,00 kuna za komad, uvećanoj za PDV.

Članak 8.

Prigodni srebrni kovani novac iz članka 7. ove Odluke pušta se u prodaju 1. prosinca 2020.

Članak 9.

Prodaju prigodnoga srebrnoga kovanog novca iz članka 7. ove Odluke obavlja Hrvatska narodna banka.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

O. br. 419-2455/010/11-20/BV
Zagreb, 11. studenoga 2020.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Boris Vujčić, v. r.