Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 126/2020 (16.11.2020.), Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2420

Na osnovi članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) i članka 102. stavka 1. podstavka 4. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak, 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20. i 84/20.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 11. sjednici održanoj 6. studenoga 2020. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA UTVRĐENIH ODLUKOM O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova utvrđenih Odlukom o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 42/18., 47/18. – ispravak, 63/18., 98/18., 106/18., 15/19., 26/19., 51/19., 69/19., 97/19., 108/19., 122/19., 127/19., 39/20., 46/20., 65/20., 110/20., 115/20. – ispravak i 119/20. – ispravak) u tablici 1. iz članka 1. stavka 2. brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijeka
V10XX03 061radij-223 dikloridXofigootop. za inj., boč. stakl. 1x6 ml (1000 kBq/ml)

«.

Članak 3.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. prosinca 2020. godine.

Klasa: 025-04/20-01/256

Urbroj: 338-01-01-20-01

Zagreb, 6. studenoga 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.