Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Grubišnog Polja

NN 127/2020 (17.11.2020.), Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Grada Grubišnog Polja

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

2432

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 17. studenoga 2020. godine, donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE GRADA GRUBIŠNOG POLJA

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije uvode se nužne epidemiološke mjere za područje Grada Grubišnog polja.

II.

Nužne epidemiološke mjere iz točke I. ove Odluke su:

– obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski u svim zatvorenim prostorima u kojima se obavljaju javne ili gospodarske djelatnosti te vjerska okupljanja (uključujući i mise)

– odgoda svih društvenih i javnih manifestacija (priredbe, izložbe, znanstveni skupovi, sajmovi, razne manifestacije i sl.) koje se održavaju u zatvorenim prostorima

– obustava amaterskih kulturno-umjetničkih izvedbi i programa

– obustava sportskih aktivnosti i natjecanja u zatvorenim prostorima, osim za sportske ekipe koje se nalaze u sustavu natjecanja, a natjecanje se ne može održati na otvorenom prostoru

– obustava svih rekreativnih treninga i treninga djece do 14 godina, osim za sportske ekipe koje se nalaze u sustavu natjecanja

– preporuka da se ne organiziraju turistička putovanja i drugi izleti u kojima dolazi do kontakta većeg broja osoba.

III.

Nužne epidemiološke mjere iz točke II. ove Odluke određuju se u trajanju do 27. studenoga 2020. godine.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 18. studenoga 2020. godine.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-20-219
Zagreb, 17. studenoga 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.