Odluka o izmjenama Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja

NN 128/2020 (20.11.2020.), Odluka o izmjenama Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

2449

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20), članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20) te članka 9.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 20. studenoga 2020. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O NUŽNIM EPIDEMIOLOŠKIM MJERAMA KOJIMA SE OGRANIČAVAJU OKUPLJANJA I UVODE DRUGE NUŽNE EPIDEMIOLOŠKE MJERE I PREPORUKE RADI SPRJEČAVANJA PRIJENOSA BOLESTI COVID-19 PUTEM OKUPLJANJA

I.

U Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (»Narodne novine« broj 117/20 i 122/20) točka III. mijenja se i glasi:

»Nužne epidemiološke mjere koje se nalažu ovom Odlukom su:

– zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na kojima je prisutno više od 25 osoba na jednom mjestu

– na svadbenim svečanostima može biti prisutno najviše 15 osoba

– na pogrebima, posljednjim ispraćajima i polaganjima urni može biti prisutno najviše 25 osoba, a sućut ožalošćenima se ne smije izražavati bliskim kontaktom

– na ostalim privatnim svečanostima može biti prisutno najviše 10 osoba

– obveza za sve prodavaonice i trgovine da na ulazu jasno istaknu obavijest o najvećem mogućem broju kupaca koji istovremeno mogu biti u prodavaonici sukladno preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i strogo pridržavanje ograničenja dopuštenog broja kupaca

– obveza za sve prodavaonice, trgovine i trgovačke centre da za vrijeme očekivanog dolaska većeg broja kupaca (sniženja, popusti, predblagdanske nabave i sl.) poduzmu dodatne mjere kako u njihovim prostorima ne bi istovremeno boravio veći broj kupaca od dopuštenog i kako bi se osiguralo pridržavanje epidemioloških mjera

– obustava rada ugostiteljskih objekata vrste noćni klub, noćni bar i disco bar

– obustava rada casina i automat klubova

– obveza za sve ugostiteljske objekte kojima nije obustavljen rad da na ulazu jasno istaknu obavijest o najvećem mogućem broju gostiju koji istovremeno mogu biti ugostiteljskom objektu sukladno preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i strogo pridržavanje ograničenja dopuštenog broja gostiju

– sportska natjecanja mogu se održavati samo bez gledatelja i uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a organizatori su obvezni osigurati da se svi natjecatelji i nužno tehničko osoblje koje je prisutno pridržavaju propisanih epidemioloških mjera

– javna događanja te okupljanja i svečanosti svih vrsta mogu trajati najdulje do 22.00 sata

– zabrana prodaje alkoholnih pića u vremenu od 22.00 sata do 6.00 sati

– obvezno korištenje maski za lice ili medicinskih maski na otvorenom prostoru kada nije moguće održavati fizičku distancu od najmanje 1,5 metar.

II.

Točka IV. mijenja se i glasi:

»Protuepidemijske mjere iz točke III. podstavaka 1. i 11. ove Odluke ne odnose se na:

– profesionalne umjetničke izvedbe i programe

– kino projekcije,

– vjerske obrede

– izložbe u muzejskim, galerijskim i ostalim izložbenim prostorima

– sjednice predstavničkih tijela.

Na okupljanjima i obredima iz stavka 1. ove točke broj prisutnih osoba se ograničava s obzirom na veličinu prostora, na način da za svaku prisutnu osobu mora biti osigurano najmanje 4 m2 neto površine, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i obvezu da na ulazu o objekt u kojem se okupljanje ili obred održava bude jasno istaknuta obavijest o najvećem mogućem broju osoba koje istovremeno mogu biti prisutne u objektu.

Organizatori okupljanja iz stavka 1. ove točke obvezni su osigurati da se prostori u kojima se okupljanja održavaju redovito provjetravaju, da na okupljanju ili obredu ne bude prisutno više osoba od dopuštenog broja i da se svi prisutni pridržavaju svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.«

III.

U točki IV.a stavak 1. mijenja se i glasi:

»Epidemiološka mjera iz točke III. podstavka 1. ove Odluke iznimno se ne primjenjuje na okupljanja koja se organiziraju radi obilježavanja blagdana i neradnih dana sukladno Zakonu o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 110/19).«

IV.

Točka VI. mijenja se i glasi:

»Poslodavci su obvezni:

– zabraniti dolazak na radna mjesta radnicima koji imaju povišenu tjelesnu temperaturu i smetnje s dišnim organima, a posebno suhi kašalj i kratki dah

– smanjiti fizički kontakt između zaposlenika, kad god je to moguće

– uvesti rad od kuće, kad je to moguće s obzirom na narav posla

– uvesti klizno radno vrijeme gdje je to moguće

– organizirati rad u smjenama, odnosno skupinama gdje je to moguće

– smanjiti broj fizičkih sastanaka na najmanju moguću mjeru

– redovito provjetravati prostore u kojima radnici borave i zadržavaju se.

V.

Točka VII. briše se.

VI.

Točka IX.a mijenja se i glasi:

»Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 15. prosinca 2020. godine«.

VII.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 22. studenoga 2020. godine.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-20-223

Zagreb, 20. studenoga 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.