Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2020.

NN 128/2020 (20.11.2020.), Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2020.

Državni zavod za statistiku

2452

Državni zavod za statistiku objavljuje

INDEKS

POTROŠAČKIH CIJENA U LISTOPADU 2020.

Indeks potrošačkih cijena u listopadu 2020. u odnosu na rujan 2020. iznosi 100,4.

Klasa: 957-04/20-01/1
Urbroj: 555-01-04-06-01-20-22
Zagreb, 17. studenoga 2020.

Glavna ravnateljica
Lidija Brković, v. r.