Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda

NN 130/2020 (25.11.2020.), Naputak o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda

MINISTARSTVO FINANCIJA

2467

Na temelju članka 24.b stavka 4. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (»Narodne novine« br. 117/19, 32/20, 42/20, 58/20 i 124/20) ministar financija donosi

NAPUTAK

O ISPLATI SREDSTAVA BESKAMATNOG ZAJMA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE USLIJED PADA PRIHODA

OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim se Naputkom propisuje način i kriteriji za isplatu sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju pad prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu, kao i način povrata.

KORISNICI ZAJMA

Članak 2.

(1) Ovaj se Naputak primjenjuje na sve jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje u 2020. godini imaju pad prihoda u odnosu na 2019. godinu (u daljnjem tekstu: korisnik zajma).

(2) Izračun pada prihoda iz stavka 1. ovoga članka izrađen je na temelju prihoda od:

– poreza i prireza na dohodak umanjenog za udio poreza na dohodak za preuzete decentralizirane funkcije,

– poreza na promet nekretnina,

– poreza na potrošnju,

– boravišne pristojbe te

– komunalne naknade.

(3) Pad prihoda iz stavka 1. ovoga članka odnosi se na razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

(4) Beskamatni zajam (u daljnjem tekstu: zajam) isplaćuje se korisnicima zajma najviše do iznosa iz Priloga 1 [Najviši iznos zajma koji jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može zatražiti] ovoga Naputka.

(5) Sredstva zajma koja korisniku zajma budu isplaćena u skladu s odredbama ovoga Naputka ulaze u ukupnu godišnju obvezu korisnika zajma iz članka 88. Zakona o proračunu do visine prosječnog godišnjeg anuiteta isplaćenog zajma.

ZAHTJEV ZA ZAJAM

Članak 3.

(1) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kojoj je potreban beskamatni zajam i ispunjava uvjete iz ovoga Naputka, dostavlja Ministarstvu financija zahtjev za zajam najviše do iznosa iz Priloga 1 [Najviši iznos zajma koji jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može zatražiti], koji je sastavni dio ovoga Naputka.

(2) Zahtjev za zajam dostavlja se Ministarstvu financija najkasnije do 18. prosinca 2020. na Obrascu: Mfin-zajam-pad prihoda (Prilog 2).

(3) Obrazac: Mfin-zajam-pad prihoda (Prilog 2) iz stavka 2. ovoga članka nalazi se u prilogu i sastavni je dio ovoga Naputka.

POVRAT ZAJMA

Članak 4.

Sredstva zajma isplaćena korisnicima u skladu s odredbama ovoga Naputka korisnici su dužni vratiti na račun državnog proračuna najkasnije u roku od tri godine od dana isplate sredstava zajma iz državnog proračuna.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Naputak stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/20-04/24

Urbroj: 513-05-06-20-1

Zagreb, 23. studenoga 2020.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.

PRILOG 1

Najviši iznos zajma koji jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može zatražiti

O/G/ŽNaziv jediniceNajviši iznos zajma koji jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može zatražiti (u kunama)
OpćinaAndrijaševci0
OpćinaAntunovac0
OpćinaBabina Greda0
OpćinaBale – Valle0
OpćinaBarban100.000
OpćinaBarilović0
OpćinaBaška200.000
OpćinaBaška Voda3.600.000
OpćinaBebrina0
OpćinaBedekovčina0
OpćinaBedenica0
OpćinaBednja0
OpćinaBelica0
OpćinaBerek0
OpćinaBeretinec100.000
OpćinaBibinje800.000
OpćinaBilice200.000
OpćinaBilje0
OpćinaBiskupija0
OpćinaBistra0
OpćinaBizovac100.000
OpćinaBlato300.000
OpćinaBogdanovci0
OpćinaBol3.300.000
OpćinaBorovo300.000
OpćinaBosiljevo0
OpćinaBošnjaci0
OpćinaBrckovljani0
OpćinaBrdovec0
OpćinaBrela1.200.000
OpćinaBrestovac0
OpćinaBreznica0
OpćinaBreznički Hum0
OpćinaBrinje0
OpćinaBrod Moravice0
OpćinaBrodski Stupnik0
OpćinaBrtonigla – Verteneglio600.000
OpćinaBudinščina0
OpćinaBukovlje0
OpćinaCerna0
OpćinaCernik0
OpćinaCerovlje0
OpćinaCestica0
OpćinaCetingrad0
OpćinaCista Provo200.000
OpćinaCivljane0
OpćinaCrnac0
OpćinaČačinci100.000
OpćinaČađavica0
OpćinaČaglin0
OpćinaČavle0
OpćinaČeminac0
OpćinaČepin0
OpćinaDarda600.000
OpćinaDavor0
OpćinaDekanovec0
OpćinaDesinić0
OpćinaDežanovac0
OpćinaDicmo100.000
OpćinaDobrinj100.000
OpćinaDomašinec0
OpćinaDonja Dubrava0
OpćinaDonja Motičina100.000
OpćinaDonja Voća0
OpćinaDonji Andrijevci0
OpćinaDonji Kraljevec0
OpćinaDonji Kukuruzari100.000
OpćinaDonji Lapac0
OpćinaDonji Vidovec0
OpćinaDragalić0
OpćinaDraganić0
OpćinaDraž0
OpćinaDrenovci100.000
OpćinaDrenje0
OpćinaDrnje0
OpćinaDubrava0
OpćinaDubravica0
OpćinaDubrovačko primorje1.200.000
OpćinaDugi Rat1.900.000
OpćinaDugopolje1.000.000
OpćinaDvor200.000
OpćinaĐelekovec0
OpćinaĐulovac100.000
OpćinaĐurđenovac300.000
OpćinaĐurmanec0
OpćinaErdut0
OpćinaErnestinovo0
OpćinaErvenik0
OpćinaFarkaševac0
OpćinaFažana – Fasana1.000.000
OpćinaFerdinandovac0
OpćinaFeričanci0
OpćinaFuntana – Fontane2.200.000
OpćinaFužine100.000
OpćinaGalovac0
OpćinaGarčin0
OpćinaGeneralski Stol100.000
OpćinaGola0
OpćinaGoričan0
OpćinaGorjani0
OpćinaGornja Rijeka0
OpćinaGornja Stubica200.000
OpćinaGornja Vrba0
OpćinaGornji Bogićevci100.000
OpćinaGornji Kneginec100.000
OpćinaGornji Mihaljevec0
OpćinaGračac100.000
OpćinaGračišće0
OpćinaGradac1.200.000
OpćinaGradec0
OpćinaGradina0
OpćinaGradište0
OpćinaGrožnjan – Grisignana2.300.000
OpćinaGundinci0
OpćinaGunja100.000
OpćinaGvozd100.000
OpćinaHercegovac0
OpćinaHlebine0
OpćinaHrašćina0
OpćinaHrvace100.000
OpćinaHrvatska Dubica100.000
OpćinaHum na Sutli0
OpćinaIvankovo0
OpćinaIvanska100.000
OpćinaJagodnjak0
OpćinaJakovlje0
OpćinaJakšić0
OpćinaJalžabet0
OpćinaJanjina0
OpćinaJarmina0
OpćinaJasenice0
OpćinaJasenovac0
OpćinaJelenje0
OpćinaJelsa100.000
OpćinaJesenje0
OpćinaJosipdol0
OpćinaKali700.000
OpćinaKalinovac0
OpćinaKalnik0
OpćinaKamanje0
OpćinaKanfanar0
OpćinaKapela0
OpćinaKaptol0
OpćinaKarlobag0
OpćinaKarojba100.000
OpćinaKaštelir-Labinci
– Castelliere-S. Domenica
1.000.000
OpćinaKijevo0
OpćinaKistanje100.000
OpćinaKlakar0
OpćinaKlana100.000
OpćinaKlenovnik0
OpćinaKlinča Sela100.000
OpćinaKlis100.000
OpćinaKloštar Ivanić0
OpćinaKloštar Podravski0
OpćinaKneževi Vinogradi0
OpćinaKolan900.000
OpćinaKonavle3.400.000
OpćinaKončanica0
OpćinaKonjščina0
OpćinaKoprivnički Bregi0
OpćinaKoprivnički Ivanec0
OpćinaKostrena0
OpćinaKoška0
OpćinaKotoriba0
OpćinaKraljevec na Sutli0
OpćinaKrapinske Toplice2.300.000
OpćinaKrašić0
OpćinaKravarsko0
OpćinaKriž0
OpćinaKrnjak0
OpćinaKršan200.000
OpćinaKukljica300.000
OpćinaKula Norinska400.000
OpćinaKumrovec0
OpćinaLanišće0
OpćinaLasinja0
OpćinaLastovo0
OpćinaLećevica0
OpćinaLegrad0
OpćinaLekenik100.000
OpćinaLevanjska Varoš0
OpćinaLipovljani0
OpćinaLišane Ostrovičke0
OpćinaLižnjan – Lisignano100.000
OpćinaLobor0
OpćinaLokve100.000
OpćinaLokvičići100.000
OpćinaLopar1.600.000
OpćinaLovas0
OpćinaLovinac100.000
OpćinaLovran500.000
OpćinaLovreć0
OpćinaLuka0
OpćinaLukač100.000
OpćinaLumbarda0
OpćinaLupoglav100.000
OpćinaLjubešćica0
OpćinaMače0
OpćinaMagadenovac200.000
OpćinaMajur0
OpćinaMala Subotica0
OpćinaMali Bukovec0
OpćinaMalinska – Dubašnica700.000
OpćinaMarčana0
OpćinaMarija Bistrica0
OpćinaMarija Gorica0
OpćinaMarijanci300.000
OpćinaMarina100.000
OpćinaMarkušica0
OpćinaMartijanec0
OpćinaMartinska Ves100.000
OpćinaMaruševec0
OpćinaMatulji3.400.000
OpćinaMedulin3.300.000
OpćinaMihovljan0
OpćinaMikleuš0
OpćinaMilna800.000
OpćinaMljet2.500.000
OpćinaMolve0
OpćinaMoščenička Draga300.000
OpćinaMotovun – Montona500.000
OpćinaMrkopalj0
OpćinaMuć300.000
OpćinaMurter – Kornati300.000
OpćinaNedelišće0
OpćinaNegoslavci0
OpćinaNerežišća0
OpćinaNetretić0
OpćinaNijemci0
OpćinaNova Bukovica0
OpćinaNova Kapela0
OpćinaNova Rača200.000
OpćinaNovi Golubovec0
OpćinaNovigrad (Zadarski)200.000
OpćinaNovigrad Podravski0
OpćinaNovo Virje0
OpćinaNuštar100.000
OpćinaOkrug900.000
OpćinaOkučani0
OpćinaOmišalj0
OpćinaOprisavci200.000
OpćinaOprtalj – Portole200.000
OpćinaOrebić0
OpćinaOrehovica0
OpćinaOriovac0
OpćinaOrle0
OpćinaOtok200.000
OpćinaPakoštane0
OpćinaPašman0
OpćinaPerušić600.000
OpćinaPeteranec0
OpćinaPetlovac100.000
OpćinaPetrijanec100.000
OpćinaPetrijevci400.000
OpćinaPetrovsko0
OpćinaPićan200.000
OpćinaPirovac900.000
OpćinaPisarovina200.000
OpćinaPitomača0
OpćinaPlaški200.000
OpćinaPlitvička Jezera2.000.000
OpćinaPodbablje200.000
OpćinaPodcrkavlje0
OpćinaPodgora3.700.000
OpćinaPodgorač100.000
OpćinaPodravska Moslavina0
OpćinaPodravske Sesvete0
OpćinaPodstrana400.000
OpćinaPodturen0
OpćinaPojezerje0
OpćinaPokupsko0
OpćinaPolača0
OpćinaPoličnik100.000
OpćinaPopovac100.000
OpćinaPosedarje400.000
OpćinaPostira0
OpćinaPovljana200.000
OpćinaPreko900.000
OpćinaPreseka0
OpćinaPrgomet0
OpćinaPribislavec0
OpćinaPrimorski Dolac0
OpćinaPrimošten2.800.000
OpćinaPrivlaka600.000
OpćinaPrivlaka0
OpćinaProložac0
OpćinaPromina0
OpćinaPučišća0
OpćinaPunat0
OpćinaPunitovci0
OpćinaPušća100.000
OpćinaRadoboj0
OpćinaRakovec0
OpćinaRakovica1.000.000
OpćinaRasinja200.000
OpćinaRaša100.000
OpćinaRavna Gora0
OpćinaRažanac200.000
OpćinaRešetari0
OpćinaRibnik0
OpćinaRogoznica2.100.000
OpćinaRovišće0
OpćinaRugvica100.000
OpćinaRunovići0
OpćinaRužić0
OpćinaSaborsko0
OpćinaSali0
OpćinaSatnica Đakovačka300.000
OpćinaSeget600.000
OpćinaSelca300.000
OpćinaSelnica0
OpćinaSemeljci0
OpćinaSeverin0
OpćinaSibinj0
OpćinaSikirevci0
OpćinaSirač0
OpćinaSkrad100.000
OpćinaSlavonski Šamac0
OpćinaSlivno300.000
OpćinaSmokvica100.000
OpćinaSokolovac0
OpćinaSopje0
OpćinaSračinec0
OpćinaStankovci100.000
OpćinaStara Gradiška0
OpćinaStari Jankovci0
OpćinaStari Mikanovci100.000
OpćinaStarigrad800.000
OpćinaStaro Petrovo Selo600.000
OpćinaSton0
OpćinaStrahoninec0
OpćinaStrizivojna200.000
OpćinaStubičke Toplice0
OpćinaStupnik0
OpćinaSućuraj300.000
OpćinaSuhopolje100.000
OpćinaSukošan1.000.000
OpćinaSunja0
OpćinaSutivan400.000
OpćinaSveta Marija0
OpćinaSveta Nedelja300.000
OpćinaSveti Đurđ0
OpćinaSveti Filip i Jakov100.000
OpćinaSveti Ilija0
OpćinaSveti Ivan Žabno400.000
OpćinaSveti Juraj na Bregu0
OpćinaSveti Križ Začretje0
OpćinaSveti Lovreč200.000
OpćinaSveti Martin na Muri0
OpćinaSveti Petar Orehovec0
OpćinaSveti Petar u Šumi100.000
OpćinaSvetvinčenat100.000
OpćinaŠandrovac0
OpćinaŠenkovec0
OpćinaŠestanovac0
OpćinaŠkabrnja0
OpćinaŠodolovci0
OpćinaŠolta0
OpćinaŠpišić Bukovica200.000
OpćinaŠtefanje0
OpćinaŠtitar0
OpćinaŠtrigova0
OpćinaTar Vabriga – Torre-Abrega3.100.000
OpćinaTinjan100.000
OpćinaTisno700.000
OpćinaTkon100.000
OpćinaTompojevci0
OpćinaTopusko0
OpćinaTordinci0
OpćinaTounj0
OpćinaTovarnik100.000
OpćinaTribunj400.000
OpćinaTrnava100.000
OpćinaTrnovec Bartolovečki0
OpćinaTrpanj400.000
OpćinaTrpinja0
OpćinaTučepi2.000.000
OpćinaTuhelj0
OpćinaUdbina0
OpćinaUnešić100.000
OpćinaVela Luka700.000
OpćinaVelika0
OpćinaVelika Kopanica0
OpćinaVelika Ludina0
OpćinaVelika Pisanica0
OpćinaVelika Trnovitica0
OpćinaVeliki Bukovec200.000
OpćinaVeliki Grđevac0
OpćinaVeliko Trgovišće100.000
OpćinaVeliko Trojstvo100.000
OpćinaVidovec0
OpćinaViljevo0
OpćinaVinica0
OpćinaVinodolska općina100.000
OpćinaVir1.700.000
OpćinaVirje0
OpćinaVisoko0
OpćinaViškovci0
OpćinaViškovo0
OpćinaVišnjan – Visignano600.000
OpćinaVižinada – Visinada300.000
OpćinaVladislavci0
OpćinaVoćin200.000
OpćinaVođinci0
OpćinaVojnić100.000
OpćinaVratišinec0
OpćinaVrbanja100.000
OpćinaVrbje100.000
OpćinaVrbnik100.000
OpćinaVrhovine100.000
OpćinaVrpolje0
OpćinaVrsar – Orsera3.200.000
OpćinaVrsi200.000
OpćinaVuka0
OpćinaZadvarje100.000
OpćinaZagorska Sela0
OpćinaZagvozd0
OpćinaZažablje0
OpćinaZdenci100.000
OpćinaZemunik Donji0
OpćinaZlatar Bistrica500.000
OpćinaZmijavci0
OpćinaZrinski Topolovac0
OpćinaŽakanje0
OpćinaŽminj0
OpćinaŽumberak100.000
OpćinaŽupa dubrovačka4.200.000
GradBakar200.000
GradBeli Manastir100.000
GradBelišće0
GradBenkovac0
GradBiograd na Moru900.000
GradBjelovar1.000.000
GradBuje-Buie300.000
GradBuzet900.000
GradCres800.000
GradCrikvenica2.200.000
GradČabar100.000
GradČakovec300.000
GradČazma0
GradDaruvar0
GradDelnice0
GradDonja Stubica100.000
GradDonji Miholjac0
GradDrniš0
GradDubrovnik38.600.000
GradDuga Resa0
GradDugo Selo0
GradĐakovo100.000
GradĐurđevac0
GradGarešnica0
GradGlina0
GradGospić0
GradGrubišno Polje500.000
GradHrvatska Kostajnica0
GradHvar4.900.000
GradIlok100.000
GradImotski100.000
GradIvanec500.000
GradIvanić Grad0
GradJastrebarsko0
GradKarlovac0
GradKastav0
GradKaštela2.400.000
GradKlanjec0
GradKnin0
GradKomiža300.000
GradKoprivnica0
GradKorčula2.000.000
GradKraljevica0
GradKrapina100.000
GradKriževci200.000
GradKrk500.000
GradKutina300.000
GradKutjevo0
GradLabin2.600.000
GradLepoglava200.000
GradLipik0
GradLudbreg0
GradMakarska4.900.000
GradMali Lošinj2.200.000
GradMetković200.000
GradMursko Središće0
GradNašice0
GradNin1.600.000
GradNova Gradiška0
GradNovalja2.500.000
GradNovi Marof100.000
GradNovi Vinodolski900.000
GradNovigrad – Cittanova3.400.000
GradNovska0
GradObrovac0
GradOgulin200.000
GradOmiš1.900.000
GradOpatija300.000
GradOpuzen0
GradOrahovica0
GradOroslavje0
GradOsijek0
GradOtočac0
GradOtok0
GradOzalj7.800.000
GradPag1.600.000
GradPakrac0
GradPazin200.000
GradPetrinja0
GradPleternica0
GradPloče0
GradPopovača0
GradPoreč – Parenzo10.600.000
GradPožega100.000
GradPregrada0
GradPrelog100.000
GradPula – Pola5.300.000
GradRab1.700.000
GradRijeka2.800.000
GradRovinj – Rovigno10.900.000
GradSamobor1.000.000
GradSenj0
GradSinj1.700.000
GradSisak400.000
GradSkradin200.000
GradSlatina100.000
GradSlavonski Brod0
GradSlunj2.600.000
GradSolin600.000
GradSplit14.700.000
GradStari Grad2.000.000
GradSupetar2.900.000
GradSveta Nedelja100.000
GradSveti Ivan Zelina200.000
GradŠibenik10.300.000
GradTrilj0
GradTrogir3.100.000
GradUmag – Umago1.500.000
GradValpovo400.000
GradVaraždin1.300.000
GradVaraždinske Toplice600.000
GradVelika Gorica400.000
GradVinkovci0
GradVirovitica100.000
GradVis600.000
GradVodice3.200.000
GradVodnjan – Dignano600.000
GradVrbovec0
GradVrbovsko100.000
GradVrgorac100.000
GradVrlika100.000
GradVukovar0
GradZabok0
GradZadar5.500.000
GradZagreb36.300.000
GradZaprešić300.000
GradZlatar0
GradŽupanja200.000
ŽupanijaZagrebačka100.000
ŽupanijaKrapinsko-zagorska0
ŽupanijaSisačko-moslavačka400.000
ŽupanijaKarlovačka600.000
ŽupanijaVaraždinska700.000
ŽupanijaKoprivničko-križevačka0
ŽupanijaBjelovarsko-bilogorska100.000
ŽupanijaPrimorsko-goranska4.800.000
ŽupanijaLičko-senjska300.000
ŽupanijaVirovitičko-podravska100.000
ŽupanijaPožeško-slavonska100.000
ŽupanijaBrodsko-posavska100.000
ŽupanijaZadarska2.300.000
ŽupanijaOsječko-baranjska100.000
ŽupanijaŠibensko-kninska1.100.000
ŽupanijaVukovarsko-srijemska0
ŽupanijaSplitsko-dalmatinska8.800.000
ŽupanijaIstarska8.900.000
ŽupanijaDubrovačko-neretvanska6.900.000
ŽupanijaMeđimurska200.000PRILOG 2

Obrazac: Mfin-zajam-pad prihoda

Naziv tražitelja beskamatnog zajma _______________________


ZAHTJEV
ZA BESKAMATNI ZAJAM IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Ukupni iznos beskamatnog zajma:

________________________________________________

Beskamatni zajam je potrebno isplatiti na račun:

________________________________________________

Suglasan(na) sam da se povrat sredstava danog beskamatnog zajma vrši sukladno članku 4. Naputka o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda

Mjesto i datum:

Ime i prezime čelnika:

Potpis