Uredba o dopuni Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja

NN 131/2020 (27.11.2020.), Uredba o dopuni Uredbe o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2490

Na temelju članka 47. stavka 2. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 79/06 i 105/06 – ispravak) i članka 43. Zakona o sigurnosnim provjerama (»Narodne novine«, br. 85/08 i 86/12), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. studenoga 2020. donijela

UREDBU

O DOPUNI UREDBE O ODREĐIVANJU ŠTIĆENIH OSOBA, OBJEKATA I PROSTORA TE PROVOĐENJU NJIHOVE ZAŠTITE I OSIGURANJA

Članak 1.

U Uredbi o određivanju štićenih osoba, objekata i prostora te provođenju njihove zaštite i osiguranja (»Narodne novine«, br. 46/13, 103/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 151/14, 10/16 i 99/16) u članku 15. stavku 2. iza podstavka 3. dodaje se novi podstavak 4. koji glasi:

» – prostor u neposrednom okruženju sjedišta Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, i to: 1,2 metra od vanjskog ruba objekta Hrvatskoga sabora sa sjeverne, istočne i južne strane; 1,2 metra od vanjskog ruba objekta Vlade Republike Hrvatske sa sjeverne i zapadne strane; prostor Trga sv. Marka između istočne strane objekta Vlade Republike Hrvatske, zapadne strane objekta Hrvatskoga sabora te sjevernog i južnog kolnika na Trgu sv. Marka; Freudenreichova ulica i dio južnog kolnika Trga sv. Marka od Freudenreichove ulice do Ćirilometodske ulice«.

Dosadašnji podstavci 4. do 6. postaju podstavci 5. do 7.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/20-03/88

Urbroj: 50301-29/09-20-2

Zagreb, 26. studenoga 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.