Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli adresa i brojeva

NN 131/2020 (27.11.2020.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli adresa i brojeva

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

2507

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 1., članka 70. stavka 9. i članka 78.a. stavka 4. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17) Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DODJELI ADRESA I BROJEVA

Članak 1.

U članku 5. Pravilnika o dodjeli adresa i brojeva (»Narodne novine« broj 85/12, 67/13 i 129/15; dalje: Pravilnik), stavak 4. mijenja se i glasi:

»Za M2M usluge i usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži operator može podnijeti Zahtjev za primarnu dodjelu nezemljopisnih brojeva u sljedećim blokovima brojeva:

− 10.000,

− 100.000,

− 1.000.000,

− 10.000.000 brojeva.«

Članak 2.

U članku 5. dodaje se novi stavak 6., koji glasi:

»(6) Agencija dodjeljuje kod za oznaku mreže (NetID) na temelju zahtjeva operatora za pojedinačnom dodjelom koda za oznaku mreže (NetID).«

Članak 3.

U članku 12., stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Brojevi 116XXX su šesteroznamenkasti harmonizirani europski kratki brojevi namijenjeni za govorne usluge te za SMS/MMS usluge koji se dodjeljuju za pružanje usluga od društvenog značaja s posebnom socijalnom osjetljivosti.«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeli adresa i brojeva objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 011-02/20-02/12
Urbroj: 376-05-4-20-2
Zagreb, 26. studenoga 2020.

Predsjednik Vijeća
Tonko Obuljen, v. r.