Dopune Plana numeriranja

NN 131/2020 (27.11.2020.), Dopune Plana numeriranja

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

2508

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 9. i članka 69. stavka 5. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Vijeće Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti donosi

DOPUNE PLANA NUMERIRANJA

Članak 1.

U Planu numeriranja (»Narodne novine«, br. 129/15 i 124/19), Tablica 1. Nacionalni brojevi dopunjuje se na način da sada glasi:

»

Nacionalni brojevi
(1)(2)(3)(4)
NDCDuljina NSN broja*Svrha korištenja (E.164)Dodatne informacije
Maks.Min.
188Zemljopisni brojZagrebačka županija i Grad Zagreb
2098Zemljopisni brojDubrovačko-neretvanska županija
2198Zemljopisni brojSplitsko-dalmatinska županija
2298Zemljopisni brojŠibensko-kninska županija
2398Zemljopisni brojZadarska županija
2x

Rezerviranox = 4-9
3198Zemljopisni brojOsječko-baranjska županija
3298Zemljopisni brojVukovarsko-srijemska županija
3398Zemljopisni brojVirovitičko-podravska županija
3498Zemljopisni brojPožeško-slavonska županija
3598Zemljopisni brojBrodsko-posavska županija
3x

Rezerviranox = 0, 6-9
4098Zemljopisni brojMeđimurska županija
4298Zemljopisni brojVaraždinska županija
4398Zemljopisni brojBjelovarsko-bilogorska županija
4498Zemljopisni brojSisačko-moslavačka županija
4798Zemljopisni brojKarlovačka županija
4898Zemljopisni brojKoprivničko-križevačka županija
4998Zemljopisni brojKrapinska-zagorska županija
4x

Rezerviranox = 1, 5-6
5198Zemljopisni brojPrimorsko-goranska županija
5298Zemljopisni brojIstarska županija
5398Zemljopisni brojLičko-senjska županija
5x--Rezerviranox = 0, 4-9
6086Nezemljopisni broj – posebna tarifaUsluge općeg sadržaja
609**86Nezemljopisni broj – posebna tarifaUsluge humanitarnog karaktera/prikupljanje humanitarne pomoći
6186Nezemljopisni broj – posebna tarifaUsluge glasovanja
6488Nezemljopisni broj – posebna tarifaUsluge sa sadržajem neprimjerenim za djecu
6588Nezemljopisni broj – posebna tarifaUsluge nagradnih igara
6988Nezemljopisni broj – posebna tarifaUsluge namijenjene djeci
6x

Rezerviranox = 2, 3, 6-8
7288Nezemljopisni brojUsluge jedinstvenog pristupnog broja
7488Nezemljopisni brojUsluge osobnog broja
7588Nezemljopisni brojUsluge osobnog broja
7688Nezemljopisni brojUsluge pristupa internetu
7788Nezemljopisni brojUsluge pristupa internetu
7x

Rezerviranox = 0, 1, 3, 8, 9
80097Nezemljopisni broj – besplatni poziv
80197Nezemljopisni broj – besplatni pozivUnaprijed plaćene usluge prijenosa govora putem interneta (eng. calling card)
890xy1010Nezemljopisni broj -M2M usluge

Slobodno

x, y = 0-9

89xy1010Nezemljopisni broj -M2M usluge

Slobodno

x = 1-4, y = 0-9

89xy1010Nezemljopisni broj -M2M usluge

Rezervirano

x = 5-9, y = 0-9

8x

Rezerviranox = 1-8
90199Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mrežiZauzeto
90x99Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mrežiSlobodno
x = 2-9
9199Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mrežiZauzeto
9299Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mrežiZauzeto
9399Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mrežiSlobodno
9499Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mrežiSlobodno
9599Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mrežiZauzeto
9699Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mrežiSlobodno
97099Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mrežiZauzeto
975199Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mrežiZauzeto
975x99Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mrežiSlobodno
x = 2-9
975xy99Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži

Slobodno
x = 2-9

y = 0-9

97699Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mrežiZauzeto
97799Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mrežiZauzeto
97999Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mrežiZauzeto
97x99Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mrežiSlobodno
x = 1-4, 8
9898Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mrežiZauzeto
9999Nezemljopisni broj – usluge u pokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mrežiZauzeto


*Duljina NSN broja uključuje i znamenke NDC-a

** U skladu sa Zakonom o humanitarnoj pomoći«

Članak 2.

Ove Dopune Plana numeriranja objavit će se u »Narodnim novinama« i stupaju na snagu 1. siječnja 2021.

Klasa: 011-02/20-02/13

Urbroj: 376-05-4-20-2

Zagreb, 26. studenoga 2020.

Predsjednik Vijeća
Tonko Obuljen, v. r.