Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine

NN 133/2020 (2.12.2020.), Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine

Hrvatska gospodarska komora

2549

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 66/91 i 73/91) i članka 21. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 39/16), Skupština Hrvatske gospodarske komore na izvanrednoj sjednici dana 27. studenoga 2020. donosi

ODLUKU

O PRIVREMENOM UKIDANJU OBVEZE
PLAĆANJA ČLANARINE

Članak 1.

Ovom Odlukom, uslijed epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane SARS-CoV-2 virusom, sukladno novom paketu mjera za suzbijanje zaraze koje se primjenjuju od dana 28. studenoga 2020., privremeno se ukida obveza plaćanja članarine za djelatnosti iz Priloga I., koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ovom Odlukom privremeno se do roka njezinoga važenja stavljaju izvan snage odredbe Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore, kojima se propisuje obveza, visina i način plaćanja članarine za članice Hrvatske gospodarske komore iz članka 1. ove odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. studenoga 2020. godine i vrijedi do 31. prosinca 2020. godine.

Klasa: 023-02/20-01/7
Urbroj: 311-02-00-00/090-20-1
Zagreb, 27. studenoga 2020.

Predsjednik
dr. sc. Luka Burilović, v. r.

PRILOG I.

H4931 Gradski i prigradski prijevoz

H4939 Ostali kopneni prijevoz putnika (d.n.)

I5610 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

I5629 Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

I5630 Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

J5914 Djelatnosti prikazivanja filmova

N8230 Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova

P8551 Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije

P8552 Obrazovanje i poučavanje u području kulture

R9001 Izvođačka djelatnost

R9002 Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

R9003 Umjetničko stvaralaštvo

R9004 Rad umjetničkih objekata

R9200 Djelatnosti kockanja i klađenja

R9311 Rad sportskih objekata

R9312 Djelatnosti sportskih klubova

R9313 Fitness centri

R9319 Ostale sportske djelatnosti

R9321 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

R9329 Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti