Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti predsjednika i vršitelja dužnosti članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

NN 134/2020 (4.12.2020.), Rješenje o razrješenju vršitelja dužnosti predsjednika i vršitelja dužnosti članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2559

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 27. stavka 1. Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (»Narodne novine«, br. 56/13, 52/18 i 50/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. studenoga 2020. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU VRŠITELJA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I VRŠITELJA DUŽNOSTI ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA

1. Razrješuje se dr. sc. DAMIR ŠANTEK dužnosti vršitelja dužnosti predsjednika Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, na koju je imenovan kao predstavnik Nacionalne kontaktne točke.

2. Razrješuju se dužnosti vršitelji dužnosti članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka:

– dr. sc. ALJOŠA DUPLIĆ, imenovan kao predstavnik Ministarstva zaštite okoliša i energetike

– dr. sc. MILAN REZO, imenovan kao predstavnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

– ZORAN LUŠA, imenovan kao predstavnik Ministarstva uprave

– DRAGANA ZOVKO, imenovana kao predstavnica Ministarstva obrane

– DRAŽEN ANTOLOVIĆ, imenovan kao predstavnik Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

– FILIP NEVISTIĆ, imenovan kao predstavnik Ministarstva poljoprivrede

– IVAN ĐUZEL, imenovan kao predstavnik Ministarstva znanosti i obrazovanja

– TOMISLAV PETRINEC, imenovan kao predstavnik Ministarstva kulture

– MLADEN MAROS, imenovan kao predstavnik Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

– mr. sc. LJERKA MARIĆ, imenovana kao predstavnica Državne geodetske uprave

– LIDIJA BRKOVIĆ, imenovana kao predstavnica Državnog zavoda za statistiku

– dr. sc. BRANKA IVANČAN-PICEK, imenovana kao predstavnica Državnog hidrometeorološkog zavoda

– dr. sc. NINA PERKO, imenovana kao predstavnica Ministarstva mora, prometa i infrastrukture

– VINKA KOLIĆ, imenovana kao predstavnica Hrvatskog hidrografskog instituta

– ŽELJKO PERIĆ, imenovan kao predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca

– TANJA PUŠELJ OSTROŠKI, imenovana kao predstavnica Hrvatske udruge poslodavaca

– ADRIJAN JADRO, imenovan kao predstavnik Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.

Klasa: 080-02/20-02/179
Urbroj: 50301-15/28-20-02
Zagreb, 26. studenoga 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.