Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

NN 134/2020 (4.12.2020.), Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2560

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 27. stavka 1. Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (»Narodne novine«, br. 56/13, 52/18 i 50/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. studenoga 2020. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA VIJEĆA NACIONALNE INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA

1. Imenuje se dr. sc. DAMIR ŠANTEK, glavni ravnatelj Državne geodetske uprave, predstavnik Nacionalne kontaktne točke, predsjednikom Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka.

2. Za članove Vijeća Nacionalne infrastrukture prostornih podataka, imenuju se:

– dr. sc. ALJOŠA DUPLIĆ, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za poslove zaštite okoliša i prirode

– dr. sc. MILAN REZO, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja

– BOŽO ZEBA, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za poslove e-Hrvatske

– DRAGANA ZOVKO, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za obranu

– DRAŽEN ANTOLOVIĆ, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za promet, prometnu infrastrukturu i elektroničke komunikacije

– FILIP NEVISTIĆ, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za poljoprivredu i šumarstvo

– IVAN ĐUZEL, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za znanost i obrazovanje

– TOMISLAV PETRINEC, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za zaštitu kulturne baštine

– MLADEN MAROS, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za gospodarstvo

– mr. sc. LJERKA MARIĆ, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za poslove državne izmjere i katastra nekretnina

– LIDIJA BRKOVIĆ, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za poslove službene statistike

– dr. sc. BRANKA IVANČAN-PICEK, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za poslove meteorološke i hidrološke djelatnosti

– dr. sc. NINA PERKO, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za sigurnost plovidbe

– VINKA KOLIĆ, predstavnica javne ustanove nadležne za obavljanje hidrografske djelatnosti

– ŽELJKO PERIĆ, predstavnik zajednice gospodarstva geodezije i geoinformatike

– TANJA PUŠELJ OSTROŠKI, predstavnica zajednice gospodarstva informatičke tehnologije

– ADRIJAN JADRO, predstavnik strukovne udruge ovlaštenih inženjera geodezije.

Klasa: 080-02/20-01/171
Urbroj: 50301-15/28-20-02
Zagreb, 26. studenoga 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.