Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije

NN 134/2020 (4.12.2020.), Odluka o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

2573

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18 i 47/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20) Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 4. prosinca 2020. godine, donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije uvode se nužne epidemiološke mjere za područje Primorsko-goranske županije.

II.

Nužne epidemiološke mjere iz točke I. ove Odluke su:

– zabrana posjeta korisnicima domova za starije i nemoćne osobe, osim u iznimnim slučajevima, kada su prema procjeni uprave doma neophodne i kada se mogu organizirati uz pridržavanje svih epidemioloških mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a posjetitelji prije posjeta predoče potpisanu izjavu o negativnim epidemiološkim i kliničkim pokazateljima izloženosti bolesti koje mogu upućivati na zaraženost i negativan test na SARS-CoV-2 ne stariji od 72 sata ili nalaz koji potvrđuje da su preboljeli COVID-19

– korisnici domova za starije i nemoćne osobe trebaju izbjegavati vanjski kontakt, a uprave domova su obvezne osigurati primjenu preventivnih mjera opreza prilikom upućivanja korisnika na medicinske preglede i postupke te pri drugim nužnim kontaktima

– preporuka da na profesionalnim umjetničkim izvedbama i programima te kino projekcijama ne bude prisutno više od 50 osoba, uz strogo pridržavanje svih propisanih epidemioloških mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

– preporuka osobama starije životne dobi i rizičnim skupinama da ne koriste javni gradski i prigradski prijevoz od 6.00 do 8.30 sati, osim u opravdanim slučajevima

– preporuka jedinicama lokalne samouprave da obustave iznajmljivanje i drugo korištenje domova u svojem vlasništvu, za sve vrste okupljanja.

III.

Zadužuju se stožeri jedinica lokalne samouprave za pojačani nadzor pridržavanja propisanih epidemioloških mjera.

IV.

Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se do 21. prosinca 2020. godine.

V.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 5. prosinca 2020. godine.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-20-245

Zagreb, 4. prosinca 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.