Rješenje o imenovanju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

NN 138/2020 (11.12.2020.), Rješenje o imenovanju člana Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2665

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 22. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15, 118/18 i 31/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3. prosinca 2020. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

Imenuje se brigadni general IVAN TURKALJ članom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, kao predstavnik Ministarstva obrane.

Klasa: 080-02/20-01/176

Urbroj: 50301-15/07-20-02

Zagreb, 3. prosinca 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.