Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2020.«

NN 138/2020 (11.12.2020.), Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2020.«

HRVATSKA NARODNA BANKA

2678

Na temelju članka 22. i članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZDAVANJU NUMIZMATIČKIH KOMPLETA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA REPUBLIKE HRVATSKE, KUNA I LIPA, S OZNAKOM GODINE KOVANJA »2020.«.

Članak 1.

Hrvatska narodna banka izdaje numizmatički komplet optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2020.«.

Članak 2.

Hrvatska narodna banka izdaje numizmatički komplet iz članka 1. ove Odluke u količini od 1000 komada.

Članak 3.

Kovanice kuna i lipa, uložene u numizmatičke komplete, izrađene su tehnikom kovanja kojom se postiže kakvoća visokoga kovničkog sjaja.

Članak 4.

Izgled kovanica od 5, 2 i 1 kune te 50, 20, 10, 5, 2 i 1 lipe, uloženih u numizmatičke komplete, istovjetan je izgledu navedenih apoena utvrđenom u Odluci o osnovnim obilježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca (»Narodne novine«, br. 47/1995.), s tim da će navedeni apoeni nositi godinu »2020.«. kao oznaku godine kovanja.

Članak 5.

Numizmatički komplet kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2020.«. prodavat će Hrvatska narodna banka po cijeni iskazanoj u Cjeniku Hrvatske narodne banke za izdani prigodni zlatni i srebrni kovani novac i numizmatičke komplete objavljenom na službenim internetskim stranicama Hrvatske narodne banke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana nakon dana njezine objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 382-020/11-20/BV

Zagreb, 30. studenoga 2020.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.