Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju lista povjerenika u postupku stečaja potrošača

NN 141/2020 (18.12.2020.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju lista povjerenika u postupku stečaja potrošača

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

2737

Na temelju članka 32. stavka 6. Zakona o stečaju potrošača (»Narodne novine«, broj 100/15 i 67/18), ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU LISTA POVJERENIKA U POSTUPKU STEČAJA POTROŠAČA

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju lista povjerenika u postupku stečaja potrošača (»Narodne novine«, broj 12/16 i 1/19) prestaje se primjenjivati obrazac službene iskaznice povjerenika te se primjenjuje obrazac službene iskaznice povjerenika koji je prilog ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/149
Urbroj: 514-04-02-01-01/3-20-03
Zagreb, 12. studenoga 2020.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.

PRILOG

1. stranica

2. stranica