Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2021. godinu

NN 141/2020 (18.12.2020.), Odluka o najnižem dnevnom iznosu plaće sezonskog radnika u poljoprivredi za 2021. godinu

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

2740

Na temelju članka 79. stavka 3. Zakona o tržištu rada (»Narodne novine« broj 118/18 i 32/20), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, uz suglasnost ministra financija, donosi

ODLUKU

O NAJNIŽEM DNEVNOM IZNOSU PLAĆE SEZONSKOG RADNIKA U POLJOPRIVREDI ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Najniži dnevni iznos neto plaće koju je poslodavac dužan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u poljoprivredi, za 2021. godinu nakon obračuna i obustave poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak sukladno propisima koji uređuju oporezivanje, ne može biti niži od 97,93 kuna.

Članak 2.

Na iznos plaće odnosno iz iznosa plaće iz članka 1. ove Odluke, ne obračunavaju se i ne uplaćuju doprinosi za obvezna osiguranja po stopama prema posebnom propisu, jer su isti uplaćeni unaprijed kupnjom vrijednosnog kupona.

Članak 3.

Ova Odluka će se objaviti u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 011-02/20-01/21

Urbroj: 524-04-01-02/1-20-3

Zagreb, 9. prosinca 2020.

Ministar
Josip Aladrović, v. r.