Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline

NN 141/2020 (18.12.2020.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2742

Na temelju članka 12. stavka 1. točke 13. i članka 26. stavka 11. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POSEBNOM REŽIMU UPRAVLJANJA RIBOLOVOM U DIJELU AKVATORIJA JABUČKE KOTLINE

Članak 1.

U Pravilniku o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline (»Narodne novine« br. 106/19) u članku 4. riječi: »do 31. prosinca 2020. godine« se zamjenjuju riječima: »do 31. prosinca 2021. godine«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 3. riječi: »do 31. prosinca 2020. godine« se zamjenjuju riječima: »do 31. prosinca 2021. godine«.

Članak 3.

U Prilogu 2., u tablici pod nazivom: Podaci o ribolovnom alatu, vremenskoj regulaciji i roku važenja, u stupcu pod nazivom: Važenje odobrenja, riječi: »Do 31. prosinca 2020. godine« se zamjenjuju riječima: »Do 31. prosinca 2021. godine«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/99
Urbroj: 525-13/0737-20-3
Zagreb, 15. prosinca 2020.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.