Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 144/2020 (23.12.2020.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

2784

Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 14. sjednici održanoj 18. prosinca 2020. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 137/20.), u Osnovnoj listi lijekova iz članka 2. stavka 5. pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena za DDDCijena za DDD
(s PDV-om)
Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno
ime lijeka
Oblik, jačina i pakiranje lijekaCijena jed. oblikaCijena jed. oblika
(s PDV-om)
Cijena orig. pakiranjaCijena orig. pakiranja
(s PDV-om)
R/RS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
N05AX12 111aripiprazol15 mg10,3110,82OBelupo d.d.BelupoAzolartbl. 30x10 mg6,877,21206,10216,41RSRN06
N05AX12 112aripiprazol15 mg9,6010,08OBelupo d.d.BelupoAzolartbl. 30x15 mg9,6010,08288,00302,40RSRN06
N05AX12 113aripiprazol15 mg7,327,68OBelupo d.d.BelupoAzolartbl. 30x30 mg14,6315,37439,04460,99RSRN06

«

Brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena za DDDCijena za DDD (s PDV-om)Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijekaCijena jed. oblikaCijena jed. oblika (s PDV-om)Cijena orig. pakiranjaCijena orig. pakiranja (s PDV-om)R/RS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
A10BA02 185metformin2 g0,500,53OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGSiofor SRtbl. s prod. oslob. 60x750 mg0,190,2011,3411,91R
G04CB02 171dutasterid0,5 mg0,640,67OSTADA d.o.o.Stada Arzneimittel AG, Galenicum Health S.L.Dutasterid Stadacaps. meka 30x0,5 mg0,640,6719,2020,16RSpg04
N02AA05 981oksikodon75 mg11,7612,35OALPHA-MEDICAL d.o.o.G.L. Pharma GmbHOxygerolantbl. s prod. oslob. 60x10 mg1,571,6594,0898,78R
N02AA05 982oksikodon75 mg11,0211,57OALPHA-MEDICAL d.o.o.G.L. Pharma GmbHOxygerolantbl. s prod. oslob. 60x20 mg2,943,08176,26185,07R
N02AA05 983oksikodon75 mg11,0211,57OALPHA-MEDICAL d.o.o.G.L. Pharma GmbHOxygerolantbl. s prod. oslob. 30x40 mg5,886,17176,26185,07R
N02AJ13 144tramadol + paracetamolOSTADA d.o.o.Grünenthal GmbHZaldiartbl. šum. 30x(37,5 mg +325 mg)0,400,4211,8612,45R

«

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 25. prosinca 2020. godine.

Klasa: 025-04/20-01/295
Urbroj: 338-01-01-20-01
Zagreb, 18. prosinca 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.