Odluka o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina

NN 144/2020 (23.12.2020.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2788

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na 28. sjednici Upravnog vijeća održanoj 18. prosinca 2020. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA PRIHVAT I OTPREMU UKAPLJENOG PRIRODNOG PLINA

I.

Tarifne stavke prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (»Narodne novine«, broj 48/18 i 79/20), za energetski subjekt LNG Hrvatska d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, za godine prvog regulacijskog razdoblja 2021. – 2025., iznose kako slijedi:

Oznaka tarifne stavkeNaziv tarifne stavkeTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
T
2021.
T+1
2022.
T+2
2023.
T+3
2024.
T+4
2025.
TUPPTarifna stavka za prihvat i otpremu UPP-a1,171,171,171,171,17EUR/MWh

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Klasa: 310-35/20-01/23

Urbroj: 371-04-20-8

Zagreb, 18. prosinca 2020.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.