Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Agencije za osiguranje radničkih tražbina

NN 147/2020 (30.12.2020.), Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Agencije za osiguranje radničkih tražbina

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2852

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 19. stavka 2. Zakona o osiguranju radničkih tražbina (»Narodne novine«, broj 70/17), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2020. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA

1. Imenuje se IRENA BAČELIĆ predsjednicom Upravnog vijeća Agencije za osiguranje radničkih tražbina, na prijedlog ministra nadležnog za rad.

2. Za članove Upravnog vijeća Agencije za osiguranje radničkih tražbina, imenuju se:

– JASENKA VUKŠIĆ, na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća, kao predstavnica sindikata

– dr. sc. IVAN SARIĆ, na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća, kao predstavnik poslodavaca.

Klasa: 080-02/20-01/186
Urbroj: 50301-15/07-20-02
Zagreb, 23. prosinca 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.