Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina

NN 147/2020 (30.12.2020.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina

Hrvatska energetska regulatorna agencija

2879

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 28. prosinca 2020. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA TRANSPORT PLINA

I.

Tarifne stavke prema Metodologiji utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (»Narodne novine«, broj 79/20), za energetski subjekt PLINACRO d.o.o., Savska cesta 88A, Zagreb, za godine trećeg regulacijskog razdoblja 2021. – 2025., iznose kako slijedi:

Vrsta tarifnih stavkiOznaka tarifne stavkeNaziv tarifne stavkeTarifne stavke za godine regulacijskog razdoblja (bez PDV-a)Mjerna jedinica
TT+1T+2T+3T+4
2021.2022.2023.2024.2025.
Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za ulaze u transportni sustavTU,INTarifna stavka za ulaz na interkonekciji2,54862,53842,61842,71332,7167kn/kWh/dan
TU,PRTarifna stavka za ulaz iz proizvodnje2,54862,53842,61842,71332,7167kn/kWh/dan
TU,SKTarifna stavka za ulaz iz sustava skladišta plina0,25490,25380,26180,27130,2717kn/kWh/dan
TU,UPPTarifna stavka za ulaz iz terminala za UPP2,16632,15762,22562,30632,3092kn/kWh/dan
Tarifne stavke za ugovoreni stalni kapacitet na godišnjoj razini za izlaze iz transportnog sustavaTI,INTarifna stavka za izlaz na interkonekciji1,52751,47751,48811,54891,5423kn/kWh/dan
TI,HRTarifna stavka za izlaz u Hrvatskoj1,52751,47751,48811,54891,5423kn/kWh/dan

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2021.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina (»Narodne novine«, broj 124/19).

Klasa: 310-45/20-02/65
Urbroj: 371-04-20-11
Zagreb, 28. prosinca 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.