Odluka o poništavanju Odluke o iznosu tarifnih stavki za transport plina

NN 147/2020 (30.12.2020.), Odluka o poništavanju Odluke o iznosu tarifnih stavki za transport plina

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2880

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14 i 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 28. prosinca 2020. donijela

ODLUKU

I.

Poništava se Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina (»Narodne novine«, broj 144/20).

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 310-45/20-02/65
Urbroj: 371-04-20-12
Zagreb, 28. prosinca 2020.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.