Odluka o proglašenju Dana žalosti u Republici Hrvatskoj povodom tragičnog stradanja osmero mladih pripadnika hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini

NN 1/2021 (4.1.2021.), Odluka o proglašenju Dana žalosti u Republici Hrvatskoj povodom tragičnog stradanja osmero mladih pripadnika hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. siječnja 2021. donijela

ODLUKU

O PROGLAŠENJU DANA ŽALOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ POVODOM TRAGIČNOG STRADANJA OSMERO MLADIH PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA U BOSNI I HERCEGOVINI

I.

Vlada Republike Hrvatske proglašava utorak, 5. siječnja 2021., Danom žalosti u Republici Hrvatskoj povodom tragičnog stradanja osmero mladih pripadnika hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, koji su izgubili život uslijed nesretnog slučaja na području Posušja u novogodišnjoj noći.

II.

Dan žalosti označava se obveznim isticanjem zastave Republike Hrvatske na pola koplja na svim zgradama u kojima su smještena tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te zgradama u kojima je sjedište ili se obavlja djelatnost pravnih osoba, odnosno u kojima fizičke osobe obavljaju samostalnu djelatnost.

III.

Na Dan žalosti ne mogu se održavati zabavne priredbe.

Pravne osobe koje obavljaju televizijsku i radijsku djelatnost svoje programe prilagodit će obilježavanju Dana žalosti, osobito na način da će emitirati programe koji po svojoj naravi odgovaraju obilježavanju tog dana.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/05

Urbroj: 50301-21/21-21-2

Zagreb, 4. siječnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.