Rješenje o dopunama Rješenja o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

NN 1/2021 (4.1.2021.), Rješenje o dopunama Rješenja o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 22. stavaka 1. i 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15., 118/18. i 31/20.), a u vezi s Odlukom o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom, klasa: 022-03/21-04/02, urbroj: 50301-29/09-21-1, od 4. siječnja 2021., Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 4. siječnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O DOPUNAMA RJEŠENJA O IMENOVANJU NAČELNIKA, ZAMJENIKA NAČELNIKA I ČLANOVA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

U Rješenju o imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 20/20., 37/20. i 119/20.), iza točke 1. dodaje se točka 1.a koja glasi:

»1.a Po ovlasti predsjednika Vlade Republike Hrvatske TOMO MEDVED, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar hrvatskih branitelja, rukovodi radom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.

Za zamjenike Tome Medveda, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra hrvatskih branitelja ovlaštenog za rukovođenje radom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, imenuju se:

– BORIS MILOŠEVIĆ, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske

– DARKO HORVAT, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.«.

Iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. Za članove Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije, imenuju se:

– mr. sc. ZVONIMIR FRKA-PETEŠIĆ, predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske

– GORAN JUTRIŠA, zamjenik glavne tajnice Vlade Republike Hrvatske

– dr. sc. IRENA PETRIJEVČANIN VUKSANOVIĆ, državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova

– mr. sc. ZDRAVKO JAKOP, državni tajnik u Ministarstvu obrane

– IVO MILATIĆ, državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja

– ZDRAVKO ZRINUŠIĆ, državni tajnik u Ministarstvu financija

– TUGOMIR MAJDAK, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede

– dr. sc. SILVIO BAŠIĆ, dr. med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva

– ZDENKO LUCIĆ, državni tajnik u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova

– JURO MARTINOVIĆ, državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa i uprave

– TOMISLAV PALJAK, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja

– dr. sc. IVICA POLJIČAK, državni tajnik u Ministarstvu kulture i medija

– TONČI GLAVINA, državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta

– SPOMENKA ĐURIĆ, državna tajnica u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

– MARGARETA MAĐERIĆ, državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– TOMISLAV MIHOTIĆ, državni tajnik u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture

– NIKOLA MAŽAR, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje

– ŽELJKA JOSIĆ, dr. med., državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.«.

Klasa: 080-02/21-01/01

Urbroj: 50301-15/15-21-1

Zagreb, 4. siječnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.