Pravilnik o izmjenama Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

NN 1/2021 (4.1.2021.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu

MINISTARSTVO FINANCIJA

5

Na temelju članka 82. stavka 11. Zakona o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 138/20), ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O PAUŠALNOM OPOREZIVANJU DJELATNOSTI IZNAJMLJIVANJA I ORGANIZIRANJA SMJEŠTAJA U TURIZMU

Članak 1.

U Pravilniku o paušalnom oporezivanju djelatnosti iznajmljivanja i organiziranja smještaja u turizmu (»Narodne novine«, br. 1/19 i 1/20), u članku 1. riječi: »stavkom 9.« zamjenjuju se riječima: »stavkom 11.«.

Članak 2.

U članku 9. riječi: »od 12 %« zamjenjuju se riječima: »od 10 %«.

Članak 3.

U članku 16. stavku 1. riječi: »članka 5.« zamjenjuju se riječima: »članka 10.«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu dan nakon objave.

Klasa: 011-01/20-02/19

Urbroj: 513-07-21-01-20-1

Zagreb, 4. siječnja 2021.

Ministar financija
dr. sc. Zdravko Marić, v. r.