Rješenje o razrješenju predsjednice, zamjenika predsjednice i člana Nadzornog odbora Financijske agencije

NN 2/2021 (8.1.2021.), Rješenje o razrješenju predsjednice, zamjenika predsjednice i člana Nadzornog odbora Financijske agencije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

31

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 11. stavka 2. Zakona o Financijskoj agenciji (»Narodne novine«, br. 117/01, 60/04 i 42/05), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE, ZAMJENIKA PREDSJEDNICE I ČLANA NADZORNOG ODBORA FINANCIJSKE AGENCIJE

1. Razrješuje se mr. sc. IVANA RADELJAK NOVAKOVIĆ dužnosti predsjednice Nadzornog odbora Financijske agencije, zbog isteka mandata.

2. Razrješuje se MILAN KOVAČ dužnosti zamjenika predsjednice Nadzornog odbora Financijske agencije, zbog isteka mandata.

3. Razrješuje se dr. sc. DAVOR MIKULIĆ dužnosti člana Nadzornog odbora Financijske agencije, zbog isteka mandata.

Klasa: 080-02/20-02/189
Urbroj: 50301-15/28-20-02
Zagreb, 30. prosinca 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.