Rješenje o imenovanju članice Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

NN 2/2021 (8.1.2021.), Rješenje o imenovanju članice Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

36

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11, 119/14, 93/16 i 116/18) i članka 22. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15, 118/18 i 31/20), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. prosinca 2020. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANICE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

Imenuje se ZVJEZDANA BOGDANOVIĆ članicom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, kao predstavnica Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Klasa: 080-02/20-01/189
Urbroj: 50301-15/28-20-02
Zagreb, 30. prosinca 2020.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.