Rješenje o imenovanju državnog tajnika u Ministarstvu poljoprivrede

NN 3/2021 (13.1.2021.), Rješenje o imenovanju državnog tajnika u Ministarstvu poljoprivrede

Vlada Republike Hrvatske

54

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 46. stavka 1. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. siječnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU DRŽAVNOG TAJNIKA U MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE

Imenuje se ŠIME MRŠIĆ državnim tajnikom u Ministarstvu poljoprivrede.

Klasa: UP/I 080-02/21-01/01
Urbroj: 50301-15/07-21-02
Zagreb, 7. siječnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.