Rješenje o imenovanju predsjednice i dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

NN 3/2021 (13.1.2021.), Rješenje o imenovanju predsjednice i dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

57

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 7. stavka 4. Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (»Narodne novine«, br. 154/04., 44/05., 30/10., 34/12. i 79/12.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. siječnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

1. Imenuje se NATAŠA MIKUŠ ŽIGMAN, predstavnica ministarstva nadležnog za poslove gospodarstva, predsjednicom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme.

2. Za članove Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme, imenuju se:

– NINA ČULINA, predstavnica ministarstva nadležnog za poslove gospodarstva

– TOMISLAV CURMAN, predstavnik ministarstva nadležnog za poslove gospodarstva.

Klasa: 080-02/21-01/10
Urbroj: 50301-15/07-21-02
Zagreb, 7. siječnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.