Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 3/2021 (13.1.2021.), Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

59

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 102. stavka 2. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 80/13., 137/13. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. siječnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Imenuje se ANTUN GULJAŠ članom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kao predstavnik radnika Zavoda.

Klasa: 080-02/21-01/12
Urbroj: 50301-15/28-21-02
Zagreb, 7. siječnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.