Zaključak Vlade Republike Hrvatske u vezi provedbe mjera gospodarenja otpadom nakon potresa na području Sisačko-moslavačke županije

NN 4/2021 (15.1.2021.), Zaključak Vlade Republike Hrvatske u vezi provedbe mjera gospodarenja otpadom nakon potresa na području Sisačko-moslavačke županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

74

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi s člankom 19. stavkom 1. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (»Narodne novine«, br. 107/03. i 144/12.) i Odlukom o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (»Narodne novine«, broj 1/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. siječnja 2021. donijela

ZAKLJUČAK

1. Zadužuje se ministar gospodarstva i održivog razvoja da temeljem ovoga Zaključka donese Plan provedbe mjera gospodarenja otpadom na području Sisačko-moslavačke županije.

2. U svrhu izvršenja mjera iz Plana iz točke 1. ovoga Zaključka, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će, s komunalnim društvima koja imaju sjedište i obavljaju djelatnost na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije, a koja su pretrpjela znatne materijalne štete kao posljedice potresa, te posjeduju važeće dozvole za gospodarenje otpadom, sklopiti odgovarajuće ugovore o financiranju opravdanih troškova provedbe mjera iz Plana iz točke 1. ovoga Zaključka u 100 %-tnom iznosu i kojima će se urediti međusobna prava i obveze.

3. Radi provedbe mjera iz Plana iz točke 1. ovoga Zaključka nakon potresa na području Sisačko-moslavačke županije zadužuje se Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost da temeljem ovoga Zaključka osigura sredstva procijenjene vrijednosti u iznosu od 50.000.000,00 kuna.

4. Zadužuje se Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za praćenje namjenskog trošenja sredstava doznačenih u skladu s ovim Zaključkom.

5. Zadužuju se Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Državni inspektorat da vrše nadzor nad provedbom mjera iz Plana iz točke 1. ovoga Zaključka.

6. Ovaj Zaključak objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-07/14

Urbroj: 50301-05/16-21-2

Zagreb, 14. siječnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.