Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza

NN 4/2021 (15.1.2021.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

79

Na temelju članka 22. stavka 9. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 41/18 i 98/19) ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O ISPITU O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

Članak 1.

U Pravilniku o ispitu o stručnoj osposobljenosti za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza (»Narodne novine«, br. 25/19.) u članku 26. stavku 1. riječi »u iznosu od 1.500,00 kuna« zamjenjuje se riječima »u iznosu od 1.125,00 kuna«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-03/88
Urbroj: 530-08-1-2-20-1
Zagreb, 5. siječnja 2021.

Ministar
Oleg Butković, v. r.