Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Bjelovarsko-bilogorske županije

NN 4/2021 (15.1.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Bjelovarsko-bilogorske županije

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

80

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 15. siječnja 2021., donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Bjelovarsko-bilogorske županije u Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Bjelovarsko-bilogorske županije (»Narodne novine« broj 139/20 i 147/20) točka IV. mijenja se i glasi:

»Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 6. veljače 2021.«

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 16. siječnja 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-21-273
Zagreb, 15. siječnja 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.