Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije

NN 5/2021 (20.1.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

112

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20) a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18 i 31/20), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 20. siječnja 2021., donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UVOĐENJU NUŽNIH EPIDEMIOLOŠKIH MJERA ZA PODRUČJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

I.

Na prijedlog Stožera civilne zaštite Primorsko-goranske županije u Odluci o uvođenju nužnih epidemioloških mjera za područje Primorsko-goranske županije (»Narodne novine« broj 134/20 i 141/20) točka IV. mijenja se i glasi:

»Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 18. veljače 2021.«

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 21. siječnja 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-21-275

Zagreb, 20. siječnja 2020.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.