Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine

NN 5/2021 (20.1.2021.), Odluka o privremenom ukidanju obveze plaćanja članarine

Hrvatska gospodarska komora

115

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 66/91 i 73/91) i članka 21. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 39/16), Skupština Hrvatske gospodarske komore na 7. sjednici dana 12. siječnja 2021. donosi

ODLUKU

O PRIVREMENOM UKIDANJU OBVEZE PLAĆANJA ČLANARINE

Članak 1.

Ovom Odlukom, uslijed Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o izmjeni Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja od 8. siječnja 2021. godine (»Narodne novine« broj 2/2021) kojom se mjere nastavljaju primjenjivati do 31. siječnja 2021. godine, privremeno se ukida obveza plaćanja članarine za članice Hrvatske gospodarske komore koje obavljaju djelatnosti iz Odluke o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. (»Narodne novine« broj 58/2007), utvrđene Prilogom I., koji čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 2.

Ovom Odlukom privremeno se do roka njezinoga važenja stavljaju izvan snage odredbe Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore, kojima se propisuje obveza, visina i način plaćanja članarine za članice Hrvatske gospodarske komore iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2021. godine do 31. siječnja 2021. godine.

Klasa: 023-02/21-01/1

Urbroj: 311-02-00-00-21-2

Zagreb, 12. siječnja 2021.

Predsjednik
dr. sc. Luka Burilović, v. r.

PRILOG I.

Popis djelatnosti oslobođenih plaćanja članarine prema NKD 2007.
PodručjeOdjeljakSkupinaRazredNaziv
C3232.432.40Proizvodnja igara i igračaka
H4949.349.31Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika
H4949.349.39Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.
I5656.156.10Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane
I5656.256.29Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane
I5656.356.30Djelatnosti pripreme i usluživanja pića
J5959.159.14Djelatnosti prikazivanja filmova
N8282.382.30Organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
P8585.585.51Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije
P8585.585.52Obrazovanje i poučavanje u području kulture
R9090.090.01Izvođačka umjetnost
R9090.090.02Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
R9090.090.03Umjetničko stvaralaštvo
R9090.090.04Rad umjetničkih objekata
R9292.092.00Djelatnosti kockanja i klađenja
R9393.193.11Rad sportskih objekata
R9393.193.12Djelatnosti sportskih klubova
R9393.193.13Fitnes centri
R9393.193.19Ostale sportske djelatnosti
R9393.293.21Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova
R9393.293.29Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti